Ģenerālie konsulāti


Ģenerālais konsulāts Liepājā
Ģenerālais konsuls Vladimir Beletskiy
Liepu ielā 27, Liepājā, LV-3400
Tālr. (371-634) 22-517, 31-393, 25-725
Fakss (371-634) 86-370
e-pasts konsul_liepaja@anet.lv
Web http://www.liepaja.mid.ru/

Ģenerālais konsulāts Daugavpilī
Ģenerālais konsuls Andrej Vladimirov
Krāslavas ielā 46, Daugavpilī, LV-5401
Tālr (371-654) 216-44, 227-73
Fakss (371-654) 292-70
e-pasts dgkons@mbox.latg.lv
Web http://www.daugavpils.mid.ru/