KONSULĀRĀ NODAĻA

 

Konsulārās nodaļas darbinieki:

SHEREMET Alexander – 1.sekretārs, konsulārās nodaļas vadītājs
     BASNIN Dmitry – 2.sekretārs
     DEMIDOVA Natalya – 2.sekretāre
     OSTASHKOVA Tatyana - Atašeja
     SMIRNOVA Natalya - Atašeja

 

Konsulārās nodaļas adrese:

LV-1050, Smilšu iela 3, Rīga, Latvijas Republika
     Konsulārās nodaļas vienotais uzziņu tālrunis: +371 67212579
     e-pasts: ruskons@apollo.lv

 

DARBU SARAKSTS:

KF pilsonības noformēšana pilngadīgiem pilsoņiem – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

KF pilsonības noformēšana pēc dzimšanas un bērniem līdz 14 gadiem – otrdiena no 9.00 līdz 13.00;

Ārvalstu pilsoņu pasu (atgriešanās apliecību) nomaiņa – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

Reģistrēšana un izslēgšana no konsulārās uzskaites – otrdien no 9.00 līdz 13.00;

 

Konsultācijas KF pilsonības jautājumos

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00;
     piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

 

Izziņu KF Pensiju fondam noformēšana – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

Juridiskie jautājumi – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 10.00 līdz 13.00;

Notariālās darbības – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena no 9.00 līdz 13.00;

Vīzu noformēšana – Dokumentu pieņemšana – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena no 9.00 līdz 13.00;

Vīzu un dokumentu izsniegšana – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 15.00 līdz 16.00;

Tehniskais pārtraukums: no 13.00 līdz 15.00

Brīvdienas – sestdiena un svētdiena.

Svētku dienas: 1., 2., 3., 4, 5, 7.janvāris, 23.februāris, 8.marts, 1., 9.maijs, 12.jūnijs, 4.novembris