KONSULĀRĀ NODAĻA

 

Konsulārās nodaļas darbinieki:

SHEREMET Alexander – 1.sekretārs, konsulārās nodaļas vadītājs

YAKUSHEV Mikhail – 2.sekretārs

DEMIDOVA Natalya – 2.sekretāre

OSTASHKOVA Tatyana - Atašeja

SMIRNOVA Natalya - Atašeja

 

Konsulārās nodaļas adrese:

LV-1050, Smilšu iela 3, Rīga, Latvijas Republika

Konsulārās nodaļas vienotais uzziņu tālrunis: +371 67212579 (savienojumam ar operatoru nepieciešams uzspiest "0")

 e-pasts: ruskons@apollo.lv

 

 DARBA SARAKSTS:

KF pilsonības noformēšana pilngadīgām personām un 14 līdz 18 gadus veciem bērniem (konsultācijas) – pirmdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

KF pilsonības noformēšana līdz 14 gadus veciem bērniem vienkāršotā kārtībā vai no dzimšanas (konsultācijas) – otrdien, no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00;

Ārzemju pasu (atgriešanās KF apliecību) noformēšana – pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

Reģistrēšana un noņemšana no konsulārās uzskaites – piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

Konsultācijas sociālā-pensiju nodrošinājuma jautājumos – pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 11.00 līdz 13.00;

Notariālās darbības (pilnvaru, parakstu, piekrišanu utt. apliecināšana); dokumentu izprasīšana no Krievijas; civilstāvokļa aktu reģistrācija, iesniegumu pieņemšana un izziņu izsniegšana par sodāmības esamību/neesamību; iesniegumu pieņemšana un izziņu izsniegšana par laulību tiesībspēju – pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00 līdz 13.00;

Pieņemšana konsulāri tiesiskajos jautājumos – otrdien un ceturtdien no 15.00 līdz 17.00;

Vīzu noformēšana: dokumentu pieņemšana - pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00 līdz 12.00;

 

vīzu izsniegšana – pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 15.00 līdz 17.00, piektdien no 15.00 līdz 16.00;

Tehniskais pārtraukums: no 13.00 līdz 15.00;

Brīvdienas: sestdiena un svētdiena.

Brīvās svētku dienas: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. janvāris, 23. februāris, 8. marts, 1., 9. maijs, 12. jūnijs, 4. novembris; 2017.gadā brīvdienas ir arī 24. februāris un 8. maijs.