KONSULĀRĀ NODAĻA

 

Konsulārās nodaļas darbinieki:

SHEREMET Alexander – 1.sekretārs, konsulārās nodaļas vadītājs

YAKUSHEV Mikhail – 2.sekretārs

OSTASHKOVA Tatyana - Atašeja

SAFAROV Viktor - Atašejs

 

Konsulārās nodaļas adrese:

LV-1050, Smilšu iela 3, Rīga, Latvijas Republika

Konsulārās nodaļas vienotais uzziņu tālrunis: +371 67212579 (savienojumam ar operatoru nepieciešams uzspiest "0")

 e-pasts: ruskons@apollo.lv

 

 DARBA SARAKSTS:

No 2017.g. 4.decembra KF pilsonības noformēšana tiks veikta pēc iepriekšēja pieraksta – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 12.00

KF atgriešanās apliecību noformēšana - pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00

Ārvalstu pasu noformēšana (pēc iepriekšēja pieraksta) – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 17.00; piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

Reģistrēšana un noņemšana no konsulārās uzskaites – piektdien no 9.00 līdz 13.00 un no 15.00 līdz 16.00;

Notariālās darbības (pilnvaru, parakstu, piekrišanu utt. apliecināšana); dokumentu izprasīšana no Krievijas; civilstāvokļa aktu reģistrācija, iesniegumu pieņemšana un izziņu izsniegšana par sodāmības esamību/neesamību; iesniegumu pieņemšana un izziņu izsniegšana par laulību tiesībspēju - pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta;

Pieņemšana konsulāri tiesiskajos jautājumos – otrdien un ceturtdien no 15.00 līdz 17.00;

Vīzu noformēšana: dokumentu pieņemšana - pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no 9.00 līdz 12.00;

 

vīzu izsniegšana – pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 15.00 līdz 17.00, piektdien no 15.00 līdz 16.00;

Tehniskais pārtraukums: no 13.00 līdz 15.00;

Brīvdienas: sestdiena un svētdiena.

Svētku brīvdienas:1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. janvāris, 23. februāris, 8. marts, 1.,9. maijs, 12. jūnijs, 4. novembris; 2018. gadā brīvdienas ir arī 9. marts un 30. aprīlis, 2. maijs un 11. jūnijs, 5. novembris un 31. decembris.