Krievijas Federālā migrācijas dienesta pārstāvniecības Latvijā


  1. FEDERĀLĀ MIGRĀCIJAS DIENESTA (KRIEVIJAS FMD) PĀRSTĀVIS LATVIJĀ

  2. Darba atļauju noformēšanas kārtība ārvalstu pilsoņiem ar vīzu

  3. PAR AUGSTI KVALIFICĒTU ĀRVALSTU SPECIĀLISTU IESAISTĪŠANU DARBĀ KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ

  4. Ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaite Krievijas Federācijā