Pārstāvniecība migrācijas jautājumos Latvijas Republikā


  1. Pārstāvniecība migrācijas jautājumos Latvijas Republikā

  2. Darba atļauju noformēšanas kārtība ārvalstu pilsoņiem ar vīzu

  3. PAR AUGSTI KVALIFICĒTU ĀRVALSTU SPECIĀLISTU IESAISTĪŠANU DARBĀ KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ

  4. Ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaite Krievijas Federācijā