Par 9. Latvijas valsts Krievijas tautiešu konferenci

Š.g. 27. augustā Starptautiskajā kultūras un darījumu centrā „Maskavas nams” notika 9. Latvijas Krievijas tautiešu sabiedrisko organizāciju konference, kurā piedalījās vairāk kā 220 delegātu, Rossotrudničestvo, Maskavas tautiešu nama pārstāvji. Ar apsveikuma vārdiem pie konferences dalībniekiem vērsās Krievijas vēstnieks Latvijā A.Vešņakovs.

Galvenā uzmanība šī pasākuma, kas norisinājās zem lozunga: „Krievija un Latvija: no neuzticēšanās un konfrontācijas uz uzticēšanos un sadarbību”, gaitā tika veltīta attiecību starp mūsu valstīm normalizācijas perspektīvām. Tika analizēta situācija dažādās mijiedarbības nozarēs (ekonomika, izglītība, kultūra, plašsaziņas līdzekļi), uzsvērta krievu diasporas nozīmīgā loma labu kaimiņattiecību saišu veidošanā starp divām valstīm.

Notika virknes citu vietējai kopienai svarīgu tēmu apspriešana, ieskaitot situāciju ar izglītības ieguvi krievu valodā un krievvalodīgās kulturāli informatīvās telpas saglabāšanu, iespēju nostiprināt starpetnisko dialogu, tajā skaitā tuvojošās Latvijas valsts izveidošanas simtgades kontekstā.

Konferences noslēgumā tika pieņemta noslēguma deklarācija, apstiprināts Latvijas delegācijas sastāvs Vispasaules tematiskajai konferencei „Kopā ar Krieviju” (š.g. 1.-2. novembris, Maskava), kā arī virkne tematisko dokumentu par Krievijas tautiešiem aktuālām problēmām.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests

 

Krievijas vēstnieka Latvijā A.Vešņakova uzstāšanās IX Latvijas valsts Krievijas tautiešu konferencē (2016. g. 27. augusts, Maskavas nams)