Saistībā ar informāciju plašsaziņas līdzekļos par pieminekļa padomju jūrniekiem Limbažos nojaukšanu

Sakarā ar publikācijām virknē plašsaziņas līdzekļu par pieminekļa padomju jūrniekiem Limbažos (Rīgas ielā) nojaukšanu, vēstniecība atzīmē, ka saskaņā ar 1994.gada 30.aprīļa Vienošanās starp Krievijas Federācijas valdību un Latvijas Republikas valdību jautājumos par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un to ģimenes locekļu sociālo aizsargātību13.pantuLatvijas puse uzņēmās saistības nodrošināt memoriālo būvju un karavīru masu apbedījumu vietu Latvijas Republikas teritorijā uzturēšanu, labiekārtošanu un saglabāšanu.

Turklāt saskaņā ar minētās Vienošanās 15. pantu Latvijas puse apņēmās atturēties no nesaskaņotām vienpusējām darbībām jautājumos, kas regulēti ar doto starptautisko aktu.

Tomēr nekādi pieprasījumi attiecībā uz memoriālu Limbažos no Latvijas Republikas oficiālajām varas iestādēm, Latvijas nevalstiskajām organizācijām un vietējās pašvaldības institūcijām Krievijas vēstniecībā Latvijā nav saņemti.

No savas puses uzskatām, ka tamlīdzīgas darbības ir nepieļaujamas, īpaši, ņemot vērā pastāvošās divpusējās vienošanās.

Gaidām Latvijas ĀM oficiālo reakciju kā atbildi uz šajā saistībā nosūtīto vēstniecības notu.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests