Vēstniecības preses dienesta komentārs saistībā ar Krievijas vēstnieka Latvijā A.Vešņakova atklātās vēstules publikāciju laikraksta „Latvijas Avīze” mājas lapā

Pateicamies laikraksta „Latvijas Avīze” vadībai par Krievijas vēstnieka Latvijā A.Vešņakova atklātās vēstules izvietošanu izdevuma mājas lapā.

Tomēr vēlētos izteikt nožēlu saistībā ar to, ka redakcija nerada iespēju darīt mūsu pozīciju zināmu laikraksta drukātās versijas lasītājiem, kurā iepriekš bija nopublicēta Ukrainas vēstnieka Latvijā J.Perebijņa intervija. Domājam, ka tādējādi drukātā izdevuma auditorijai tika liegta iespēja gūt objektīvu priekšstatu par notiekošo Ukrainā, kas būtu balstīts uz atšķirīgu viedokļu salīdzinājumu un analīzi. Tāda laikraksta pozīcija ir pretrunā ar vārda brīvības un objektivitātes principiem, no kuriem vadās neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi demokrātiskās valstīs.

Vēstniecības preses dienests