Par Krievijas vēstnieka Latvijā A.Vešņakova tikšanos ar Latvijas Republikas Saeimas deputātu grupu sadarbībai ar Krievijas parlamentu

Š.g. 7.decembrī Latvijas Republikas Saeimā notika Krievijas vēstnieka A.Vešņakova tikšanās ar Latvijas Republikas Saeimas deputātu grupu sadarbībai ar Krievijas parlamentu.

Notikušās sarunas gaitā Puses apsprieda Krievijas-Latvijas attiecību, kuras šobrīd neatbilst divu kaimiņvalstu attiecību līmenim, pašreizējo stāvokli.

Krievijas vēstnieks arī darīja Saeimas deputātiem zināmu informāciju par grupas sadarbībai ar Latvijas Saeimu izveidošanu Krievijas Valsts domē.

Abas Puses atzīmēja, ka pastāvošo abpusējo interesi par starpparlamentu dialoga turpināšanu nepieciešams ievirzīt praktiskā gultnē.