Par Krievijas Federācijas Prezidenta īpašā vēstnieka starptautiskās kultūras sadarbības jomā M.Švidkoja dalību Latvijas grāmatu izstādē

Latvijas grāmatu izstādes – 2017 norises ietvaros, kuras goda viesis šajā gadā bija Krievija, 2017. g. 24. februārī Rīgu apmeklēja Krievijas Federācijas Prezidenta īpašais vēstnieks starptautiskās kultūras sadarbības jomā M.Švidkojs. pasākuma atklāšanā un plašā Krievijas stenda darbā piedalījās arī Federālās preses un masu komunikācijas aģentūras (“Роспечать”) vadītāja vietnieks V.Grigorjevs, pazīstami Krievijas rakstnieki un kultūras darbinieki.

Tāpat notika M.Švidkoja tikšanās ar Latvijas ĀM valsts sekretāru A.Pildegoviču un Latvijas Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieci D.Vilcāni. Tika apspriesti Krievijas-Latvijas kultūras mijiedarbības attīstības jautājumi un divu valstu Kultūras ministriju sadarbības programmas 2017.-2019.g. saskaņošana.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests