Par Krievijas-Latvijas kopīgās valsts robežas demarkācijas komisijas 31.sēdi

4.-6. aprīlī Rīgā notika Krievijas-Latvijas kopīgās valsts robežas demarkācijas komisijas 31. sēde.

Krievijas delegācijas sastāvā(vadītājs – ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieksA.Obuhovs)ietilpst Krievijas ĀM, FDD, Aizsardzības ministrijasun Krievijas valsts reģistra, kā arī AS “Novgorod AGP” pārstāvji.

Pēc sēdes rezultātiem Puses konstatēja, ka Komisija ir pabeigusi visus valsts robežas starp divām valstīm demarkācijas lauka darbus.

Krievijas-Latvijas valsts robežas demarkācijas noslēguma dokumentus plānots sagatavot un parakstīt līdz šī gada beigām.

Nākamā sēde notiks š.g. jūnijā.