Paziņojums presei

Par pasākumu, kas veltīts Starptautiskajai fašistisko koncentrācijas nometņu gūstekņu atbrīvošanas dienai

2017.g. 11.aprīlī Krievijas vēstnieks Latvijā J.Lukjanovs, Krievijas un Baltkrievijas vēstniecību diplomāti, Latvijas sabiedrisko un veterānu organizāciju pārstāvji piedalījās Starptautiskajai fašistisko koncentrācijas nometņu gūstekņu atbrīvošanas dienai veltītajā piemiņas ceremonijā.

Pasākuma, ko organizēja Latvijas nacionālsociālistiskā režīma gūstekņu biedrība “Piemiņa nākotnei”, gaitā notika svinīga vainagu un ziedu nolikšana Salaspils memoriālā kompleksa teritorijā.