Par Maskavā notikušajām Krievijas un Latvijas Ārlietu ministriju konsulārajām konsultācijām

Š.g. 24. maijā Maskavā notika Krievijas un Latvijas Ārlietu ministriju pārstāvju konsultācijas konsulārās problemātikas jautājumos.

Tikšanās gaitā puses apsprieda 25.05.2006. Nolīguma starp Krievijas Federāciju un Eiropas Kopienu par vīzu izsniegšanu vienkāršošanu Krievijas Federācijas un Eiropas Savienības pilsoņiem realizācijas, divpusējās sadarbības konsulārās palīdzības sniegšanas jomā, tajā skaitā konsulāro dienestu darbības ārkārtējās situācijās ārvalstīs, aktuālos jautājumus, kā arī apmainījās ar statistikas informāciju par izsniedzamo vīzu skaitu.

Puses apstiprināja iekšējo procedūru, kas nepieciešamas labojumu izdarīšanai 20.12.2010. Nolīgumā starp Krievijas Federācijas valdību un Latvijas Republikas valdību par Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas pierobežas iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu, veikšanas procesa pabeigšanu. Minētie labojumi veicinās tālāko Krievijas un Latvijas pierobežas teritorijā dzīvojošo personu iebraukšanas un viņu atrašanās divu valstu teritorijās kārtības vienkāršošanu.

Tikšanās dalībnieki pasvītroja tamlīdzīgu tikšanos rīkošanas nepieciešamību, kas ļauj īstenot “pulksteņu salīdzināšanu” par divpusējās sadarbības aktuālajiem jautājumiem, un izteica nodomu īstenot turpmāku sadarbību šādā formātā uz regulāriem pamatiem.