Par Latvijas tautiešu 10. valsts konferenci

Š.g. 18.jūnijā Starptautiskajā kultūras un darījumu centrā “Maskavas Nams” notika Latvijas 10. Krievijas tautiešu organizāciju konference, kurā piedalījās Krievijas ĀM Darba ar tautiešiem departamenta direktors O.Maļginovs, Lietuvas un Igaunijas Krievijas tautiešu organizāciju koordinācijas padomju pārstāvji, kopā – ap 250 delegātiem. Ar apsveikuma vārdiem pie konferences dalībniekiem vērsās Krievijas vēstnieks Latvijā J.Lukjanovs.

Galvenā uzmanība šī pasākuma, kas norisa zem nosaukuma “Vienotība demokrātijai un mieram”, gaitā tika veltīta attiecību starp mūsu valstīm normalizēšanas perspektīvām. Tika uzsvērts, ka īpaša loma šajā jautājumā piešķirama vēsturei, īpaši Latvijai un Krievijai nozīmīgu jubileju (1917.g. Oktobra revolūcijas un Latvijas valsts tiesībsubjektivitātes iegūšanas 100-gade 2018.g.) periodā. Tāpat tika veikta situācijas analīze dažādās sadarbības nozarēs, uzsvērta krievu diasporas nozīmīgā loma labu kaimiņattiecību sakaru veidošanā starp divām valstīm, apspriestas jaunatnes iesaistīšanas valsts sabiedriski politiskajā dzīvē problēmas.

Konferences nobeigumā tika pieņemta noslēguma deklarācija, apstiprināts Latvijas delegācijas sastāvs Vispasaules tematiskajai konferencei “Krievu revolūcijas simtgade: vienotība nākotnei” (š.g. 31.oktobris – 1.novembris, Maskava), kā arī virkne citu dokumentu par Krievijas tautiešiem aktuālām problēmām.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests