Par Krievijas-Latvijas Starpvaldību ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības komisijas VII sēdi

2017.g. 15.augustā Rīgā notika Krievijas-Latvijas Starpvaldību ekonomiskās, zinātniski tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības komisijas (SVK) VII sēde, kuras gaitā tika apspriesta divpusējo attiecību situācija, tirdznieciski ekonomiskās sadarbības un līgumtiesiskās bāzes, kā arī pierobežas sadarbības un sadarbības humanitārajā jomā attīstība. Komisijas līdzpriekšsēdētāji Krievijas transporta ministrs M.Sokolovs un Latvijas satiksmes ministrs U.Augulis atzīmēja, ka tirdzniecības statistika liecina par ekonomisko attiecību atjaunošanos un attīstību veselā virknē virzienu.

SVK plenārsēdes noslēguma protokolā fiksētas vienošanās plašā jautājumu lokā. Puses vienojās ciešāk sadarboties konteineru pārvadājumu un kravu tranzīta nepārtrauktības nodrošināšanas jomā. Līdz gada beigām plānots parakstīt vienošanos par tiešajiem starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem.

Par būtisku sēdes panākumu kļuva vienošanās par darba grupas humanitārajos jautājumos un vēsturnieku tikšanās organizēšanu līdz gada beigām.

Sēdes priekšvakarā, š.g. 14.augustā, notika Krievijas transporta ministra M.Sokolova un Latvijas premjerministra M.Kučinska tikšanās, kurā tika atzīmēta savstarpēja gatavība attīstīt konstruktīvu praktisku Krievijas un Latvijas sadarbību dažādās jomās.

Tāpat š.g. 14.augustā M.Sokolovs un SVK Krievijas delegācijas pārstāvji nolika ziedus pie Pieminekļa kareivjiem – Rīgas un Latvijas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests