Par ikgadējo tikšanos ar skolu ar krievu mācību valodu vadītājiem

2017.g. 12.oktobrī Krievijas vēstniecībā Latvijā notika tradicionālā Krievijas vēstnieka Latvijā J.Lukjanova tikšanās ar Latvijas skolu ar krievu mācību valodu direktoriem un vadītāju vietniekiem.

J.Lukjanovs informēja par galvenajiem starprezultātiem vēstniecības darbā izglītības virzienā un iezīmēja prioritāros darbības plānus 2018.g. Tikšanās dalībnieki dalījās viedokļos dažādos jautājumos formālā un neformālā gaisotnē.

2017.gada 12.oktobrī

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests