Pabeigta Krievijas-Latvijas valsts robežas demarkācija

2017. gada 25. oktobrī Krievijas delegācijas vadītājs Aleksejs Obuhovs un Latvijas delegācijas vadītāja Irina Mangule parakstīja valsts robežas starp Krievijas Federāciju un Latvijas Republiku demarkācijas gala dokumentus.

Pabeigts sarunu process, kas uzsākts 2009. gadā Kopējās Krievijas-Latvijas demarkācijas komisijas ietvaros. Demarkācija norisa saskaņā ar 2007. gada 27. marta Līguma starp Krievijas Federāciju un Latvijas Republiku par Krievijas-Latvijas valsts robežu 5.pantu.

Krievijas-Latvijas valsts robežas kopējais garums ir 283,6 km. Valsts robežas apzīmēšanai apvidū uzstādītas 648 robežzīmes. Saskaņotais demarkācijas pamatdokuments – Krievijas-Latvijas valsts robežas norises protokols-apraksts. Tā pielikumi ir Demarkācijas karte, Robežzīmju protokoli, Robežzīmju koordinātu un augstumu katalogs un Komisijas darba noslēguma protokols.

Paredzēts, ka pēc tam, kad demarkācijas gala dokumentus apstiprinās pušu Valdības, notiks notu apmaiņa par iekšējo procedūru pabeigšanu, pēc kā gala dokumenti stāsies spēkā.

Gala dokumentu parakstīšanas ceremonijā ar apsveikuma vārdiem uzstājās Latvijas ĀM Valsts sekretārs A.Pildegovičs un Pagaidu pilnvarotais Krievijas lietās Latvijā A.Gomeņuks.

Latvijas ĀM foajē tika izvietota vērienīga fotoizstāde, kas veltīta robežas demarkācijas darbu dažādiem etapiem.