Par Valentīna Pikuļa memoriālās zāles atklāšanu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

Š.g. 26.oktobrī Rīgas Baltijas Starptautiskajā akadēmijā Krievu kultūras dienu Latvijā rudens cikla ietvaros tika atklāta krievu rakstnieka Valentīna Pikuļa piemiņas un slavas zāle.

Pasākumā piedalījās rakstnieka atraitne Antoņina Pikule, Krievijas vēstniecības Latvijā darbinieki, Rīgas domes un Saeimas deputāti, Latvijas un Krievijas sabiedrisko organizāciju pārstāvji, dzejnieki un rakstnieki, kā arī BSA pasniedzēji un studenti.