Par Krievijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova darba vizīti Latvijā

No 2017.g. 13. līdz 15. novembrim norisa Krievijas Federācijas ārlietu ministra pirmā vietnieka V.Titova darba vizīte Latvijā.

Vizītes ietvaros 2017.g. 14.novembrī V.Titovs tikās ar Latvijas ārlietu ministru E.Rinkēviču un veica politiskās konsultācijas ar Latvijas ĀM valsts sekretāru A.Pildegoviču. Sarunu gaitā tika apspriesta divpusējā problemātika un starptautiskās dienaskārtības aktuālie jautājumi. Konsultāciju rezultātā tika parakstīts Sadarbības plāns starp Krievijas Federācijas Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Ārlietu ministriju 2018.-2019. g., kā arī Vienošanās par grozījumu izdarīšanu 2010.g. 20. decembra Vienošanās starp Krievijas Federācijas valdību un Latvijas Republikas valdību par Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas pierobežu teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

Tajā pašā dienā V.Titovs tikās ar satiksmes ministru, Krievijas-Latvijas Starpvaldību komisijas (SVK) līdzpriekšsēdētāju U.Auguli, ar kuru apsprieda Krievijas un Latvijas mijiedarbību SVK ietvaros un divu valstu tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības attīstību.

Vizītes gaitā V.Titovs nolika ziedus pie Pieminekļa kareivjiem – Rīgas un Latvijas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem.