Par Militāri memoriālā darba padomes XI sēdi

2017. g. 28. novembrī Krievijas vēstniecībā Latvijā notika Krievijas Federācijas vēstnieka Latvijas Republikā Militāri memoriālā darba padomes XI sēde.

Pasākumā piedalījās ģenerālkonsuli Daugavpilī un Liepājā, Krievijas vēstniecību Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atbildīgie darbinieki, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas, Latvijas Brāļu kapu komitejas un novadu pašvaldību pārstāvji, kā arī sabiedrisko un meklēšanas organizāciju locekļi.

Sēdes dalībnieki noklausījās informāciju par remonta-atjaunošanas darbu rezultātiem Krievijas (padomju) brāļu militārajos apbedījumos Latvijas Republikas teritorijā 2017. g. un labiekārtošanas darbu plāniem 2018. g.