Par pirmo Krievijas Federācijas pilsoņa Zvēresta nodošanas ceremoniju

Saskaņā ar pēc Krievijas Prezidenta V.Putina iniciatīvas izdarītajiem likumdošanas par Krievijas pilsonību grozījumiem, kas stājās spēkā šā gada septembrī, personām, kas iegūst Krievijas pilsonību, ir pienākums nodot Krievijas Federācijas pilsoņa Zvērestu.

Lai izpildītu Krievijas Prezidenta 2017.gada 14.novembra rīkojumu Nr.549 “Par Krievijas Federācijas pilsoņa Zvēresta nodošanas kārtību” š.g. 15.decembrī Krievijas vēstniecībā Latvijā notika pirmā zvēresta nodošanas svinīgā ceremonija.

Šajā dienā par Krievijas pilsoņiem kļuva 22 Latvijā dzīvojošie tautieši.

Krievijas vēstnieks J.Lukjanovs apsveica jaunos Krievijas pilsoņus, novēlēja labklājību, sekmes un jaunus sasniegumus Tēvzemes labā.

Turpmāk Krievijas Federācijas pilsoņa Zvēresta nodošanas ceremonijas notiks Krievijas vēstniecības Latvijā Konsulārajā daļā (Rīgā, Smilšu ielā 3).