Par Krievijas vēstnieka Latvijā J.Lukjanova preses konferenci

Š.g. 27.decembrī Krievijas Federācijas vēstniecībā Latvijas Republikā notika tradicionālā preses konference un pieņemšana Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Preses konferences gaitā Krievijas vēstnieks Latvijā J.Lukjanovs uzstājās viesiem ar runu, kurā atainoja aizejošā gada rezultātus divpusējo attiecību starp Krieviju un Latviju jomā.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests