Par Jaungada pieņemšanu tautiešiem

Š.g. 12.janvārī Krievijas vēstniecībā notika tradicionālā pieņemšana Krievijas tautiešu NVO, veterānu organizāciju, Rīgas pašvaldības, darījumu aprindu pārstāvjiem, kultūras un izglītības darbiniekiem.

Krievijas vēstnieks Latvijā J.Lukjanovs vērsās pie viesiem ar apsveikuma runu un 2018.g. atzīmējamo V.Pikuļa 90.jubilejas svinību ietvaros pasniedza rakstnieka atraitnei A.Pikulei Puškina medaļu par nopelniem tautu draudzības un sadarbības nostiprināšanā, auglīgu darbību nāciju un tautību kultūru tuvināšanā un savstarpējā bagātināšanā.

Krievijas vēstniecības Latvijā preses dienests