Krievijas ĀM Informācijas un preses departamenta komentārs saistībā ar Latvijas Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā

23.martā Latvijas Saeima galīgajā trešajā lasījumā apstiprināja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz visu skolu pāreju uz mācībām valsts valodā (latviešu) 2021./2022. mācību gadā. Zīmīgi, ka šī tā saucamā “reforma” tiks uzsākta jau nākamajā gadā.

Tajā pašā laikā masu protesti, krievvalodīgās sabiedrības vēršanās pie valsts Prezidenta un vadošajām pasaules tiesībsargājošajām institūcijām, Latvijas Krievu skolu ar krievu mācību valodu asociācijas priekšlikumi izmaiņām un labojumiem minētajā likumā negūst atsaucību pie varas esošajās institūcijās, bet tiek vienkārši ignorēti.

Tādiem odioziem soļiem, kas tiek sperti zem liekulīgiem lozungiem, ka tas it kā tiek darīts gandrīz vai “pašu skolēnu labā” vai, pat vēl vairāk “pēc pašu skolēnu un viņu vecāku lūguma”, patiesībā nav nekā kopēja ar valstī dzīvojošo nacionālo minoritāšu interešu ievērošanu, bet gluži pretēji – ir turpinājums Latvijā pēdējos 25 gados īstenotajai diskriminējošajai politikai, kas vērsta uz krievvalodīgo iedzīvotāju piespiedu asimilāciju.

Kārtējo reizi, aizbildinoties ar “integrāciju” un “valsts valodas pozīciju nostiprināšanu”, tiek ignorētas vairāk kā trešdaļas šīs Baltijas republikas iedzīvotāju likumīgās intereses un starptautiski atzītās tiesības.

Latvijas Saeimas nacionālistiskā vairākuma pieņemtie grozījumi ir pretrunā ar šīs valsts vadības deklarācijām par pieturēšanos pie augstiem demokrātiskiem standartiem un vērtībām, kā arī veselai virknei starptautisku tiesību aktu.

Oficiālajai Rīgai jāapzinās, ka ar saviem nedraudzīgajiem soļiem turpina sarežģīt divpusējās attiecības, un visa atbildība par to pilnībā gulstas uz Latvijas puses.

Tāpat ceram, ka tamlīdzīgas darbības gūs objektīvu vērtējumu no starptautisko profila struktūru puses.