Par Krievijas Federācijas Prezidenta īpašā pārstāvja starptautiskās kultūras sadarbības jautājumos M.Švidkoja ierašanos Rīgā

2.-.5. jūnijā darba brauciena ietvaros Rīgu apmeklēja Krievijas ĀM īpašo uzdevumu vēstnieks M.Švidkojs, kurš kopā ar Krievijas vēstnieku Latvijā J.Lukjanovu piedalījās pārrunās ar Latvijas ĀM valsts sekretāru A.Pildegoviču, kā arī svinībās par godu nopelniem bagātajam kultūras darbiniekam, M.Čehova Rīgas krievu teātra eks-direktoram E.Cehovalam.

5.jūnijā tikšanās laikā ar valsts sekretāru A.Pildegoviču tika apspriesta virkne divpusējo attiecību jautājumu. Tostarp tika aktualizēts jautājums par kultūras sadarbības programmas parakstīšanu starp Krieviju un Latviju, apspriests priekšlikums par “vēsturnieku komisijas” darba atjaunošanu. Bez uzmanības nepalika arī tāda šeit dzīvojošajai krievvalodīgo iedzīvotāju daļai svarīga problēma kā izglītības reforma par pāreju uz valsts valodas apmācību Latvijas vidusskolās, kā arī virkne citu divpusējās dienaskārtības jautājumu.

Puses vienojās par nepieciešamību turpināt divpusējo dialogu savstarpējās sapratnes uzlabošanai un risinājumu meklēšanai divpusējās sadarbības jautājumos.