Videokonference “Rīga – Pleskava”

2018.g. 10.jūlijā Krievijas IeM pārstāvniecībā Latvijas Republikā (migrācijas jautājumos) notika videokonference ar Pleskavas apgabala pilnvarotajām institūcijām, kas tika organizēta Valsts programmas ārvalstīs dzīvojošo tautiešu labprātīgas imigrācijas veicināšanai (turpmāk – Valsts programma) ietvaros.

Pleskavas apgabals ir viens no labprātīgo imigrantu no Latvijas pieprasītākajiem Krievijas Federācijas reģioniem. Attiecīgi pasākumā aktīvi piedalījās Latvijas krievvalodīgo sabiedrisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī potenciālie imigranti.

Ar reģiona ilgtermiņa mērķprogrammas “Palīdzība labprātīgai imigrācijai uz Pleskavas reģionu ārvalstīs dzīvojošiem tautiešiem 2016.-2020. gadam” prezentāciju klātesošajiem uzstājās apgabala Valsts darba un nodarbinātības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Logačovs. Viņš atzīmēja, ka Pleskavas apgabals ir viens no Krievijas Federācijas pierobežas atslēgas reģioniem, atrodas uz Krievijas robežas ar trim valstīm un kalpo par jaudīgu transporta-infrastruktūras koridoru starptautiskajai saziņai. Pleskavas apgabals ir izveidots uz Krievijas Eiropas daļas ziemeļrietumos. Tas ir vienīgais Krievijas Federācijas subjekts, kam ir robeža vienlaikus ar trim valstīm – Igauniju, Latviju un Baltkrieviju.

Reģiona ekonomika ir daudznozaru komplekss, kura potenciāla pamatu veido lauksaimniecība un rūpniecība, ļoti skaista daba. Apgabalā dzīvo dažādu nacionalitāšu, etnosu un reliģisko konfesiju pārstāvji. Valsts izpildvaras institūcijas, vietējās pašvaldības institūcijas un Pleskavas apgabala darba devēji ir ieinteresēti imigrantos.

Imigrācijas teritoriju sociālā infrastruktūra ir gatava nodrošināt imigrantus ar nepieciešamajiem pakalpojumiem veselības aizsardzības, izglītības un sociālās apkalpošanas jomā. Šeit ir plaši attīstīts pirmskolas, vispārējās izglītības un augstākās izglītības iestāžu, veselības aizsardzības sistēmas iestāžu tīkls. Turklāt pastāv nepieciešamība pēc speciālistiem šajās darbības jomās, kā arī pēc augsti kvalificētiem speciālistiem, kas apguvuši mūsdienu zinātņu zinības un jaunās tehnoloģijas dažādās ekonomikas, agrorūpnieciskā kompleksa nozarēs, inženiertehniskajiem un darba kadriem.

Reģionālās programmas ietvaros paredzētas papildu valsts atbalsta garantijas, tajā skaitā: sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem; programmas dalībnieka (viņa ģimenes locekļa) izdevumu kompensācija; palīdzība darba meklējumos; profesionālā apmācība un pārkvalifikācija. Atsevišķos gadījumos darba devēji ir gatavi nodrošināt dienesta mītni vispieprasītākajiem speciālistiem. Tas attiecas, tajā skaitā, uz atsevišķām agrorūpnieciskā kompleksa un veselības aizsardzības darbinieku kategorijām.

Saskaņā ar reģionālo programmu ārvalstīs dzīvojošo tautiešu imigrācijas atbalstam, imigrantiem ir iespēja pārcelties uz jebkuru apdzīvoto vietu. Programma ir orientēta uz to, lai sniegtu maksimālo atbalstu imigrantu veiksmīgai adaptācijai, īpaši iekārtošanās sākotnējā etapā. Šiem mērķiem Valsts programmas dalībniekiem un viņu ģimeņu locekļiem reģionālās programmas ietvaros vienlaikus tiek sniegtas papildus sociālās garantijas, tajā skaitā:

- mītnes īres (nomas) īslaicīgas uzturēšanās vietā cenas kompensācija līdz 50%, bet Valsts programmas dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem ir zinātniskais grāds, akadēmiskais tituls, līdz 100% (par 6 mēnešiem);

- izdevumu kompensācija par obligāto veselības pārbaužu (izmeklējumu) veikšanai, lai saņemtu īslaicīgas uzturēšanās atļauju;

- izdevumu kompensācija par ārvalstu izglītības dokumentu atzīšanu Krievijas Federācijas teritorijā (nostrifikāciju);

- izdevumu kompensācija par apmācību citās specialitātēs pēc PA VBI “Iedzīvotāju nodarbinātības apgabala centrs” nodaļu norīkojuma;

- speciālista, kas pieskaitāms kategorijai “ārsti”, sertifikāta cenas kompensācija ne vairāk kā 50 000 rubļu apmērā;

- materiālā palīdzība ne vairāk kā 20 000 rubļu, rēķinot uz Valsts programmas dalībnieku un uz visiem tā ģimenes locekļiem, kas norādīti apliecībā.

Norādītās kompensācijas tiek izmaksātas Valsts programmas dalībniekiem Pleskavas apgabala Administrācijas līnijā, Valsts programmas dalībniekam vēršoties personīgi Pleskavas apgabala Iedzīvotāju darba un nodarbinātības valsts komitejā vai Iedzīvotāju nodarbinātības apgabala centra pilsētu un rajonu nodaļās.

Turklāt, kā pasvītroja S.Logačovs, šobrīd tiek veikts darbs atsevišķu valsts atbalsta pasākumu pārskatīšanai palielināšanas virzienā, kā arī imigrantu īslaicīgas izvietošanas centra atklāšanai u.t.t.

Pilnvaroto institūciju pārstāvji atbildēja uz visiem aktuālajiem jautājumiem.

Ar programmu “Palīdzība labprātīgai imigrācijai uz Pleskavas apgabalu” var iepazīties Pleskavas apgabala Iedzīvotāju darba un nodarbinātības valsts komitejas mājas lapā http://trud.pskov.ru uz saiti

http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-i-czn/deyatelnost-komiteta-i-czn/deyatelnost-komiteta/okazanie-sodeystviya