Informācija par FIFA 2018. gada pasaules futbola čempionāta līdzjutēja pasu (FAN ID) īpašnieku un viņus pavadošo radinieku iebraukšanas kārtību Krievijas Federācijā

2018. gada 14. augustā stājas spēkā Federālais likums Nr. 331-FZ, saskaņā ar kuru ārvalstu pilsoņi un personas bez pilsonības, kas līdz FIFA 2018. gada pasaules futbola čempionātam vai tā laikā ir saņēmuši līdzjutēja pasi (FAN ID), drīkst iebraukt Krievijas Federācijā un izbraukt no Krievijas Federācijas, nenoformējot vīzas, līdz 2018.gada 31.decembrim, ieskaitot, ar derīgiem personu apliecinošiem dokumentiem un līdzjutēja pasi.

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Prezidenta Vladimira Putina lēmumu par maksimāli komfortablu vīzu noformēšanas procedūru FAN ID īpašnieku radiniekiem tiek ieviesta šāda vīzu izsniegšanas kārtība minētajiem ārvalstu pilsoņiem.

Krievijas vīzas var tikt noformētas personu, kam ir līdzjutēja pase, tuviem radiniekiem (laulātajiem, bērniem, mazbērniem, vecākiem, vecvecākiem) uz šo personu rakstisku iesniegumu pamata par ar viņiem kopīgu Krievijas Federācijas apmeklējumu un uzrādot dokumentus, kas apliecina radniecības pakāpi.

03.08.2018. Federālais likums Nr.331-FZ “Par grozījumu izdarīšanu Federālā likuma “Par FIFA 2018. gada pasaules futbola čempionāta, FIFA 2017. gada Konfederāciju kausa sagatavošanu un norisi Krievijas Federācijā un grozījumu izdarīšanu atsevišķos Krievijas Federācijas likumdošanas aktos” 7.pantā”.