PAR MIGRĀCIJAS KARTI

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Valdības 2004.gada 16.augusta lēmumu Nr. 413 “Par migrācijas karti”, iebraucot Krievijas Federācijā ārvalsts pilsonim ir pienākums saņemt un aizpildīt migrācijas karti, uzrādīt to robežas kontroles institūcijas amatpersonai, kura pie migrācijas kartē ierakstīto ziņu atbilstības ziņām tā vīzā un pasē izdara migrācijas kartē atzīmi par iebraukšanu Krievijas Federācijā.

Migrācijas kartes veidlapas ārvalstu pilsoņiem, iebraucot Krievijas Federācijā, bez maksas izsniedz robežas kontroles institūcijas amatpersonas vai organizāciju, kas sniedz transporta pakalpojumus Krievijas Federācijā iebraucošiem ārvalstu pilsoņiem, pārstāvji.

Migrācijas karte atrodas pie ārvalsts pilsoņa visu uzturēšanās laiku Krievijas Federācijā un reizē ar citiem dokumentiem tiek uzrādīta reģistrēšanai uzskaitē ierašanās vietā.

Migrācijas kartes sabojāšanas vai pazaudēšanas gadījumā ārvalsts pilsonim ir pienākums trīs dienu laikā par to paziņot Krievijas IeM ierašanās vietas teritoriālajā iestādē. Ārvalsts pilsonim uzrādot dokumentus, uz kuru pamata viņš iebraucis Krievijas Federācijā, viņam bez maksas tiek izsniegts migrācijas kartes dublikāts.

Izbraucot no Krievijas Federācijas, ārvalsts pilsonim ir pienākums nodot migrācijas karti robežas kontroles institūcijas amatpersonai Krievijas Federācijas valsts robežas caurlaides punktā.