Krievijas nacionālie svētki

Izvilkums no Krievijas Federācijas Darba kodeksa

Pieņemts Valsts Domē 2001. gada 21. decembrī
Apstiprināts Federācijas Padomē 2001.gada 26.decembrī

112. pants. Svētku dienas

Krievijas Federācijas svētku dienas ir:
1 -  5. janvaris – Jaunais gads;
7. janvaria – Ziemassvetki; 
23. februari – Tevijas aizstavja diena; 
8. marts – Starptautiska sieviesu diena; 
1. maijs – Darba un pavasara  diena; 
9. maijs – Uzvaras diena; 
12. junijs – Krievijas  diena; 
4. novembris – Tautas vienotibas diena;

Ja brīvdiena iekrīt svētku dienā, tad tā tiek pārnesta uz nākamo dienu.
Svētku dienās turpinās darbi, kuru pārtraukšana nav iespējama ražošanas tehnisko nosacījumu dēļ, kā arī tie, kuri saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu un neatliekamiem gadījumiem. Krievijas Federācijas valdība svētku dienu racionālai izmantošanai var pārcelt brīvdienas uz citām dienām.