Konsulārā nodaļa / Informācija par vīzu saņemšanas kārtību

Par ar Latvijas Republikas nepilsoņu pasēm dokumentēto personu iebraukšanas Krievijas Federācijā un izbraukšanas no Krievijas Federācijas kārtību

Ar 2017. gada 5. aprīli saskaņā ar izdarītajiem grozījumiem Krievijas Federācijas Prezidenta 2008. gada 17. jūnija Pavēlē Nr. 977 „Par personu bez pilsonības, kuri bijuši PSRS pilsoņi un dzīvo Latvijas Republikā un Igaunijas Republikā, iebraukšanas Krievijas Federācijā un izbraukšanas no Krievijas Federācijas kārtību” personas, kuras dzīvo Latvijas Republikā un ir dokumentētas ar nepilsoņa pasi, ko izdevusi attiecīga Latvijas Republikas iestāde, īsteno iebraukšanu Krievijas Federācijā un izbraukšanu no Krievijas Federācijas bez vīzām.

Vēršam uzmanību, ka bezvīzu režīms Latvijas nepilsoņu iebraukšanai Krievijas Republikā attiecas tikai uz īstermiņa braucieniem ar nosacījumu, ka minētās kategorijas personas KF teritorijā uzturas summāri ne vairāk kā 90 dienas katrā 180 dienu periodā.

Gadījumā, ja Krievijas teritorijā nepieciešams uzturēties ilgāku laika periodu (nodarbinātība, mācības), norādītajām personām jāsaņem vīza Krievijas likumdošanā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz ielūgumu, ko noformējusi Krievijas IeM Galvenās migrācijas lietu pārvaldes iestāde pēc darba devēja vai mācību iestādes lūguma.