Latvijas zurnalistu konkurss “Dzintara Spalva - 2015”

STARPTAUTISKĀ LATVIJAS ŽURNĀLISTU KONKURSA “DZINTARA SPALVA - 2015” NOLIKUMS

Par starptautiskā Latvijas žurnālistu konkursa „Dzintara spalva – 2015”
uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju

I.Konkursa mērķi:

Starptautisko Latvijas žurnālistu konkursu “Dzintara spalva” (turpmāk – Konkurss) rīko Krievijas Vēstniecība Latvijā ar mērķi veicināt Krievijas un Latvijas draudzīgu kaimiņattiecību attīstību, augstu žurnālistikas profesionalitātes līmeņa un žurnālista profesijas prestiža uzturēšanu.

II.Konkursa norises laiks:

Konkursam var pieteikt materiālus, kas publicēti laikā no 2015. gada 1.janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim. Darbi iesniedzami līdz 2016. gada 31. janvārim. Konkursam iesniegtie darbi netiek recenzēti un netiek atdoti autoram.

III.Konkursa rīkošanas kārtība un noteikumi:

Konkursā var piedalīties plašsaziņas līdzekļu žurnālisti, kuri darbojas Latvijas un Krievijas informācijas telpā:

- žurnālisti un žurnālistu kolektīvi, kuri darbojas presē;

- žurnālisti un žurnālistu kolektīvi, kuri darbojas elektroniskos plašsaziņu līdzekļos.

Konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu materiālu ikvienā nominācijā.

Viens konkursa darbs var tikt izvirzīts tikai vienai nominācijai.

Darbi nosūtāmi uz adresi: Rīga, Antonijas iela, 2, LV-1010 (Krievijas Vēstniecība Latvijā) ar piebildi-konkursam „Dzintara spalva”.Tāl. 6733-21-51.

Visu drukāto materiālu elektroniskās versijas jānosūta pa e-pastu: rusembas@ml.lv – ar piebildi “Dzintara Spalva”. Ja tas nav iespējams, tad materiāli jāiesniedz Vēstniecībā CD-diska formātā ar pavadošu vēstuli.

Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā veidā Vēstniecība nosūta tos pa e-pastu žūrijai izskatīšanai un izvērtēšanai.

Žūrijas lēmums tiek pieņemts tās sēdē ar balsu vairākumu no kopēja  žūrijas locekļu skaita. Jā žūrijas loceklim nav iespējams ierasties sēdē, viņš nosūta savu balsi par visu nomināciju uzvarētājiem ar savu lēmuma pamatojumu uz  Krievijas Vēstniecību pa e-pastu: rusembas@ml.lv.

IV.Prasības Konkursa dalībniekiem

Kopējās prasības:

Konkursam jāiesniedz:

- pavadvēstuli ar izdevniecības vai uzņēmuma nosaukumu,

- konkursa dalībnieka/u/ vārdu un uzvārdu, ka arī pseidonīmu;

- kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pastu, tālruni, faksu),

- norādi,kādai nominācijai konkursa matereāls izvirzīts

Drukātajiem plašsaziņas līdzekļiem (laikrastiem, žurnāliem un interneta portāliem):

- vienu oriģināla eksemplāru vai labu izdevuma kopiju ar izceltu raksta moduli,

- elektronisko versiju,

- norādi ar interneta adresi(matereāliem,kas izvietoti internetā)

Televīzijai un radio:

DVD-disku ar darbu nosaukumu uzrakstu un hronometrāžu ar autora norādījumu,

Diskā jābūt tikai konkursa darbiem:

- Gadījumā, jā vienā diskā ir vairāki darbi, jānorāda tos secīgumu un katra darba hronometrāžu;

- Ja video vai radio sižeta ieraksts ir izvietots internetā, pavadvēstulē jānorāda interneta adrese.

V. Konkursa žūrija:

Konkursa žūrija sastāv no Latvijas Republikas autoritatīvu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais Vēstnieks Latvijas Republikā.

Žūrijas komisijas locekļi,kuri pārstāv kādu no plašsaziņas līzekļiem,atturas no balsojuma,ja Konkursam iesniegts darbs no viņa pārstāvētā mēdija.

Žūrijas komisijas locekļi nevar iesniegt Konkursam savus darbus.

VI. Konkursa nominācijas:

1. Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas ārpolitikas jautājumiem;

2. Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības jautājumiem;

3. Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas sadarbību kultūras jomā;

4. Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku;

5. Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas vēstures tematiku;

6. Par Krievijas plašsaziņas līzekļu materiālu par Krievijas un Latvijas attiecību tematiku;

7. Par labāko materiālu, kas veltīts Uzvaras Lielajā Tēvijas karā 70. gadskārtai;

8. Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas attiecību tematiku interneta izdevumos.

Nomināciju kategorijas:

a) prese; b) televīzija; c) radio; d) interneta izdevumi.

Gadījumā, ja kādā nominācijā nevienam no iesniegtajiem darbiem pēc žūrijas vairākuma domām balva nav piešķirama, nominācija tiek noņemta.

VII. Konkursa rezultātu paziņošana

Konkursa rezultāti tiek turēti plašai sabiedrībai slepenībā līdz apbalvošanas ceremonijai. Dalībnieki, kuru darbi uzvarējuši Konkursā, tiek ielūgti uz svinīgu apbalvošanas ceremoniju.

Uzvarētāji tiek apbalvoti ar „Dzintara spalvas - 2015” laureātu goda rakstiem un naudas balvām.

Konkursa uzvarētāji nevar piedalīties Konkursā nākamgad.